Miejsce szkoleń i polityka szkoleniowa w nowoczesnej firmie

Szkolenia to niezbędny element działalności każdej firmy. Pozwala on pracownikom podnosić swoje kwalifikacje, a pracodawcom daje lepiej wykwalifikowaną kadrę oraz świadomość w zespole. Warto obrać własną politykę szkoleniową, aby edukacja pracowników przebiegała w sposób płynny i konsekwentny.

Czym jest polityka szkoleniowa?

“Polityka szkoleniowa jest ogółem zaplanowanych i skonkretyzowanych działań, jaki pracodawca podejmuje, aby podnosić kwalifikacje swoich pracowników oraz podnosić wartość kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.” – mówi Sebastian Nowak z serwisu Szkolenia-News. Nie chodzi tu o konkretną dziedzinę, ale całość szkoleń. Szkolenia powinny być zaplanowane przynajmniej na rok. Plany powinny być poprzedzone analizą na temat niezbędnej dla pracowników wiedzy i potrzebnych umiejętności. Ustalone plany powinny być skrupulatnie realizowane.

Dlaczego warto zdecydować się na prowadzenie polityki szkoleniowej?

W każdej firmie polityka szkoleniowa jest potrzebna z kilku powodów. Po pierwsze pomaga wyznaczyć kierunek rozwoju pracowników i całej kadry. Po drugie pozwala stale podnosić kwalifikacje pracowników. Po trzecie łatwiej jest czuwać nad wdrożonym planem, a nie ciągle pojawiającymi się pomysłami co do nowych szkoleń. Po czwarte polityka szkoleniowa pomaga zaplanować budżet na szkolenia oraz czas, kiedy będą się one odbywać. Jest to zatem idealne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, czy przełożonego, który chce, aby szkolenia odbywały się regularnie i były przemyślane.

Dlaczego warto wysyłać pracownika na szkolenia?

Jak już wspomniano, pracownik odbywający szkolenia podnosi swoje kwalifikacje, a to jest oczywiście równoznaczne z posiadaniem bardziej kompetentnego pracownika. Dla pracownika szkolenia są sposobem na rozwój. Warto zapoznać się m.in. ze szkoleniami polecanymi dla menedżerów. Większość pracowników traktuje szkolenia jako szansę, ale też docenienie przez pracodawcę. Szkolenia grupowe mogą pomóc w integracji zespołu, zwłaszcza jeśli dotyczą one tzw. kompetencji miękkich. Kolejnym plusem jest fakt, że można po szkoleniu od pracowników wymagać konkretnej wiedzy i konkretnych umiejętności. Pracodawca wysyłający na szkolenia jest po prostu lepiej postrzegany w oczach pracowników.

Rodzaje szkoleń

Firmy szkoleniowe oferują różne rodzaje szkoleń, które spełniają różne potrzeby firm. Szkolenia otwarte mają zazwyczaj z góry ustaloną datę oraz program. Co więcej, liczba uczestników ma ograniczony limit. Jeśli czas i miejsce szkolenia odpowiadają, można wziąć w nim udział. Szkolenia zamknięte są z kolei ściśle dopasowane do grupy szkoleniowej. Oznacza to, że temat i program szkolenia zostały stworzone z myślą o danej grupie. Mogą się one odbywać w ośrodku szkoleniowym lub w firmie, której pracownicy biorą udział w danym szkoleniu. Na takich szkoleniach wiedza jest zazwyczaj już bardziej specjalistyczna, dopasowana do danej branży i grupy docelowej.

Bez wątpienia warto zdecydować się na wdrożenie polityki szkoleniowej. Pozwoli ona zapanować nad rozwojem każdego pracownika w firmie.