Jak założyć własną agencję zatrudnienia?

Being part of a white collar environment

Agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy czy też agencje rekrutacyjne – jakby ich nie nazwać można jednoznacznie stwierdzić, że przeżywają rozkwit na dzisiejszym rynku. Jest ich coraz więcej i wydają się coraz lepiej prosperować. Jeśli i Ty chcesz mieć dla siebie swój kawałek tortu w tejże branży niegłupim pomysłem będzie przemyśleć otworzenie własnej agencji zatrudnienia. Ale jak to zrobić? W niniejszym artykule spróbujemy po krótce przedstawić najważniejsze fakty dotyczące tego procesu.

Od czego zacząć?

Zwykle początkiem jest wybór rodzaju działalności – tą najczęściej wybieraną w Polsce jest zwykle jednoosobowa działalność gospodarcza opierająca się o wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli chce się działać wraz ze swoją nowo otwartą agencją w nieco szerszym zakresie warto przemyśleć czy nie lepiej by było aby przyjęła ona formę spółki osobowej bądź kapitałowej. Oczywiście w tych przypadkach będzie się już miało do czynienia z formami prowadzenia dokumentacji księgowej w pełnej, a więc bardziej skomplikowanej odsłonie. Obowiązkowo też trzeba przejść przez proces rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą należy ją zarejestrować w CEIDG bądź też we wspomnianym wyżej KRS.

Później przychodzi pora na znalezienie najlepszej formy opodatkowania dla agencji zatrudnienia…

Ma się tutaj dwie opcje do wyboru. Pierwszą z nich jest ta związana z ogólnymi zasadami opodatkowania, natomiast drugą – jest tak zwany podatek liniowy. Tutaj warto podkreślić, że jeśli przedsiębiorca prowadzi biuro pośrednictwa pracy to niestety nie może on korzystać z formy opodatkowania dochodów ze swojej działalności gospodarczej poprzez korzystanie z formy karty podatkowej. Jeśli chodzi o kwestię ryczałtowego opodatkowania od ewidencjonowanych przychodów to owszem jest taka możliwość, ale wtedy i tylko wtedy gdy mamy do czynienia z agencją pracy tymczasowej. 18% podatek jest ważny w odniesieniu do rozliczenia się według zasad ogólnych. Z tymże tylko i wyłącznie w przypadku dochodów nie przekraczających kwoty o wysokości 85.528 zł.

Co wtedy gdy dochody są wyższe?

Wtedy trzeba liczyć się już z podatkiem o wysokości 32 %. Jeśli zdecydujesz się (i będziesz mógł) prowadzić działalność w oparciu o ogólne zasady opodatkowania to musisz wiedzieć, że będziesz zyskiwał z tego tytułu profity pod postacią odliczenia ulg, jakie przewiduje ustawa. Możesz też rozliczać się wspólnie ze swoim małżonkiem. Natomiast w przypadku podatku typu liniowego mamy do czynienie ze stałą stawką o wysokości 19%. Co z tego wynika? Bardzo dobrze sprawdza się ten rodzaj podatku, jeśli przedsiębiorca przewiduje swój przychód w wysokości większej aniżeli 100 000 złotych. Tutaj jednak nie ma szans na odliczenie ulg podatkowych, nie można się też rozliczać wspólnie z małżonkiem.

A co z wymogami?

Wymogi dotyczące założenia agencji zatrudnienia nie są wygórowane. Kilka podstawowych omówimy w tym miejscu. Na pewno najważniejszym jest to, że nie można posiadać żadnych ale to żadnych podatkowych zaległości, jak również tych związanych z ubezpieczeniami: zdrowotnym i społecznym. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – z tymi instytucjami również wszystko powinno być jak najbardziej uregulowane. Nie ma też mowy by podmiot chcący otworzyć taką działalność gospodarczą był karany za jakiekolwiek przestępstwa tudzież wykroczenia. Jednym z najważniejszych w tym kontekście jest nieprzestrzeganie zakazu dyskryminacji. Poza tym jest jeszcze kilka innych rzeczy, o których agencja zatrudnienia musi zawczasu pomyśleć. Przede wszystkim musi posiadać lokal, w którym będzie się mieściło biuro. Jest to wymóg, gdyż agencja musi posiadać miejsce, w którym przeprowadzane rozmowy będą mieć poufny charakter. Ważne jest również posiadanie odpowiedniego technicznego sprzętu, dzięki któremu działalność taka będzie mieć w ogóle prawo bytu.

Są to najważniejsze zasady związane z rozpoczęciem działalności o takim charakterze.

Artykuł przygotowano wspólnie z serwisem pracy worku.pl