Dofinansowania PFRON dla pracodawców – co warto o nich wiedzieć?

ikona

Zatrudnienie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie musi być dla firmy obciążeniem – może być wprost przeciwnie, ponieważ może stać się on wartościowym członkiem zespołu. Dodatkowo, pracodawca może skorzystać z szeregu programów pomocowych organizowanych przez PFRON, aby zmniejszyć koszty związane ze stworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W Polsce sytuacja osób niepełnosprawnych nie jest zbyt korzystna – pracuje mniejszość z tych, którzy są aktywni zawodowo i mogą podjąć zatrudnienie. Dużym problemem jest niechęć pracodawców, którzy uważają, że pracownicy z niepełnosprawnością nie są w stanie dorównać tym pełnosprawnym i dodatkowo zatrudnienie ich wiąże się ze sporymi problemami.

Aby zmniejszyć i tak duży odsetek niepracujących osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi specjalne programy pomocowe, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorców w tym właśnie zakresie.

Dofinansowania PFRON dla pracodawców:

  • dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

  • dofinansowanie kosztów zorganizowania szkolenia dla osoby niepełnosprawnej

  • dofinansowanie kosztów przystosowania i adaptacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych

  • dofinansowanie kosztów wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Dofinansowania te przeznaczone są dla wszystkich pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy chcieliby zatrudnić osobę niepełnosprawną. Wobec tego zdecydowanie się na zatrudnienie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie tylko jest okazją do zyskania zmotywowanego i wykwalifikowanego członka zespołu, ale również pozwala na skorzystanie ze specjalnych dopłat oraz ulg od państwa.

Jakie firmy mają obowiązek zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Przepisy wskazują, że pracodawca, który zatrudnia na umowę o pracę przeszło 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, musi również zatrudniać co najmniej 6 proc. pracowników niepełnosprawnych. W przeciwnym przypadku, za każdy nieobsadzony etat, jest on zobowiązany do płatności składki na PFRON w wysokości 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia na rok.

W celu zmniejszenia tych kosztów przedsiębiorca może również skorzystać z optymalizacji wpłat do PFRON wspólnie z agencjami pracy zajmującymi się outsourcingiem w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki ich pomocy można zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem firmy i zyskać wartościowych pracowników dopasowanych do swojego profilu działalności.

Wsparcie w tym zakresie oferuje między innymi agencja pracy Capital Work, która świadczy usługi w całej Polsce, pomagając zarówno osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu zatrudnienia, jak i pracodawcom w doborze wartościowych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zatem jeżeli planujesz zatrudnienie nowych pracowników, pomyśl o osobach niepełnosprawnych – dzięki nim możesz stworzyć wartościową firmę, która mogła dodatkowo zyskać na dofinansowaniach i ulgach.