Dane z systemu WMS – z korzyścią dla Twojego biznesu

System zarządzania magazynem (WMS) pomaga zoptymalizować łańcuch dostaw poprzez poprawę kontroli procesów magazynowych i logistycznych. Istnieje wiele rozsądnych powodów, aby zainwestować w ten system. Jednak pytanie, na które odpowiemy w tym artykule, dotyczy tego, jak działa logistyczny system WMS i jak wykorzystuje tę podstawę, aby wpłynąć na pozytywne zmiany w całej Twojej działalności.

Co mierzy WMS?

Jeśli wejdziesz do typowego magazynu, zobaczysz budynek służący do przyjmowania, składowania, kompletacji i wysyłki produktów. Gdyby system WMS był człowiekiem, widziałby ten sam magazyn innymi oczami. Dla WMS magazyn jest procesem dynamicznym, mierzonym w czasie. Aby określić ilościowo i usprawnić działanie, system WMS zarządza magazynem za pomocą zestawu reguł dotyczących poszczególnych jednostek magazynowych (SKU), współczynników produktywności i pojemności magazynowej.

Jednostki danych mogą obejmować:

  • Dane SKU: Daty produkcji, kody partii, kody kreskowe, etykiety identyfikacyjne, waga, SKU; wymiary kartonu i palety, ilości, rodzaj opakowania, nietrwałość itp.

  • Lokalizacje: sekwencja kompletacji, rodzaje składowania, numery półek i pojemników, ograniczenia składowania, pojemności, numery drzwi magazynowych, doki dostawcze i obszary przeładunkowe itp.

  • Produktywność personelu: czas realizacji, przedmioty odebrane/odłożone na osobogodzinę, liczbę błędów, wartość pieniężną pracy, a także kto co i kiedy zrobił itp.

Informacje te są przechowywane w bazie danych, która stanowi podstawę systemu WMS. Każdy z Twoich procesów magazynowych jest opisany matematycznie na podstawie tych liczb. W ten sposób możesz określić ilościowo wydajność i wprowadzić ulepszenia, które lepiej wykorzystają Twoją przestrzeń i czas.

Korzyści ze stosowania statystyk magazynowych

Jakiego rodzaju ulepszenia może wnieść system WMS? Istnieje kilka głównych praktycznych zastosowań zarządzania danymi magazynowymi.

WMS pomaga zaplanować codzienne kompletacje i działania związane z odbiorem pod kątem przemieszczania SKU oraz wymaganej siły roboczej i sprzętu potrzebnego do odbioru produktów i realizacji zamówień. Celem jest maksymalizacja przepustowości jednostek SKU w każdym danym cyklu, niezależnie od tego, czy mierzysz je dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi wartościami docelowymi. WMS dostarczy informacji pozwalających określić wymagania dotyczące personelu, najlepsze wykorzystanie przestrzeni i optymalne lokalizacje magazynów w celu skrócenia odległości kompletacji.

Określa też najlepszą kolejność kompletacji zamówień, aby sprostać potrzebom Twoich klientów i zmaksymalizować efektywność swojego zespołu. Ideą wydajnego procesu kompletacji jest utrzymanie ciągłego przepływu w magazynie, unikanie wąskich gardeł, opóźnień lub duplikatów podróży. WMS powinien zarządzać tym procesem.

WMS pozwala przypisać jasne obowiązki każdemu członkowi zespołu, z odpowiedzialnością powiązaną z celami wydajności. Dowiedz się, gdzie Twój zespół przekracza cele i gdzie wymagane jest dalsze szkolenie. Odkryj z jego pomocą, gdzie znajdują się Twoje punkty krytyczne i wprowadź niezbędne zmiany w alokacji rotacji.

Jakie sztućce jednorazowe warto kupić do firmy?