Czym różnią się akcje od obligacji? Wyjaśniamy!

Punkt opłat za rachunki

Poprzez inwestycję na giełdzie można pomnożyć posiadane przez siebie oszczędności. Wśród wszystkich dostępnych instrumentów giełdowych zdecydowanie największą popularnością cieszą się akcje i obligacje. Różnic pomiędzy nimi jest cała masa. Podstawowa dotyczy ryzyka. Obligacje emitowane przez skarb państwa zapewniają z góry znany zysk, zaś inwestycja w akcje może oznaczać zarówno bardzo duże zyski jak i znaczące straty. W poniższym artykule wyjaśniamy różnice między akcjami i obligacjami.

Czym są i jak działają akcje?

Tym, co łączy akcje i obligacje, jest fakt, iż są to papiery wartościowe, prawa majątkowe. Każda osoba, która staje się posiadaczem tych papierów wartościowych, otrzymuje pakiet dokumentów potwierdzających fakt ich nabycia. Zazwyczaj jest to forma papierowa, jednak wraz z upływem lat coraz częściej wykorzystuje się także dokumenty elektroniczne.

Akcje to papiery wartościowe, które są przekazywane osobom kupującym papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdzie. Te osoby, które są właścicielami akcji (akcjonariusze), stają się współwłaścicielami danych firm. Bardzo istotną zaletą wiążącą się z posiadaniem akcji jest fakt, iż ich posiadacze zyskują prawo do otrzymywania dywidendy. Jest to udział w zyskach. Dywidendy są wypłacane wtedy, gdy sytuacja finansowa firm emitujących akcje jest zadowalająca.

Istnieją dwa rodzaje akcji. Dzielimy je na imienne oraz na okaziciela. Akcje imienne wyróżniają się tym, iż zawierają stosowne informacje na temat danych osobowych posiadacza. Warunkiem koniecznym do sprzedaży akcji jest wręczenie ich kupującemu a także sporządzenie oświadczenia, w którym będzie zawarta informacja na temat zamiaru i sprzedania. Z kolei akcje na okaziciela nie zawierają danych osobowych. Takie papiery wartościowe mogą być sprzedane w bardzo prosty sposób – wystarczy, że dojdzie do przekazania stosownych dokumentów osobie kupującej.

Obecnie możliwości zaopatrywania się w akcje są bardzo szerokie. Każdy z nas może kupić je bez wychodzenia z domu, na przykład korzystając z usług Saxo Bank Polska – dzięki temu rozwiązaniu możemy kupować akcje z giełd z całego świata. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego typu inwestycje wiążą się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków, dlatego w pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować nasze możliwości finansowe i szanse na zysk.

Wypłata dywidendy

Spółki akcyjne mniej więcej raz w roku podejmują decyzję odnośnie tego, na jaki cel przeznaczony będzie zysk wypracowany w poprzednich miesiącach przez przedsiębiorstwo. Wiele spółek akcyjnych decyduje się na wypłatę wcześniej wspomnianej dywidendy. Gdy dochodzi do wypłaty dywidendy, wówczas posiadacze akcji uzyskują określone środki finansowe. To, jak duża będzie dywidenda dla poszczególnych osób, zależy od tego, ile akcji one posiadają. 

Czym są obligacje?

Z kolei obligacje działają na zupełnie innych zasadach. Są to mianowicie papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Zawierają one informację na temat zaciągnięcia długu przez podmiot, który je emituje, u nabywcy. Cechą obligacji jest fakt, iż emitent przekazuje posiadaczowi obligacji konkretne odsetki we wskazanym uprzednio terminie. Za emisję obligacji odpowiada skarb państwa.