Ach ten angielski, co sprawia problemy i jak je pokonać?

 https://szybkanauka.pro/nauka-angielskiego-online/

Przy nauce każdego języka obcego są takie kwestie, które sprawiają największą trudność uczniom. Nie inaczej jest z językiem angielskim. W jego przypadku problemy sprawiają przedimki, a także czasy. Brytyjska gramatyka spędza sen z powiek nie tylko początkującym adeptom języka Szekspira, ale i zaawansowanym uczniom. Na szczęście zastosowanie odpowiedniej metody nauki pozwala wyeliminować te problemy i swobodnie konwersować po angielsku w każdej sytuacji. Jaka metoda nauki angielskiego pozwoli szybko, bezstresowo i skutecznie przyswoić przedimki i czasy?

Przedimki angielskie a, an i the – czemu bywają trudne?

Przedimki to jeden z tych elementów angielskiej gramatyki, który sprawia najwięcej trudności przy nauce. Wynika to z tego, że tzw. articles – a, an, the są zupełną nowością dla Polaków. Nasz język ich nie posiada, trudno więc nam zrozumieć zasady i potrzebę ich stosowania. Bez nich natomiast nie można poprawnie konstruować zdań i swobodnie rozmawiać. Przedimki a, an, the w angielskim stosuje się bowiem, aby wskazać, czy dany rzeczownik jest określony lub nieokreślony. Zadaniem articles jest więc nadanie dodatkowych informacji rzeczownikowi, przed którym stoi. W nauce angielskich przedimków a, an i the pomoże kurs https://szybkanauka.pro/przedimki-a-an-the/. Wyjaśni on, kiedy który przedimek ma być stosowany, a Metoda Aktywnego Mówienia pozwala w praktyce przećwiczyć zdobytą wiedzę. Ćwiczenia w Metodzie Aktywnego Mówienia opierają się na samodzielnym budowaniu zdań i powtarzaniu ich na głos. Dzięki temu szybciej się zrozumie zasady stosowania a, an, the i będzie umiało się je zastosować nie tylko w wyuczonych na pamięć zdaniach.

Czas Present Perfect – jak sobie z nim radzić?

Trudności w nauce angielskiego sprawiają nie tylko przedimki, ale i czasy. Za jeden z najtrudniejszych w przyswojeniu uważany jest Present Perfect. Jego nauki nie można jednak pominąć. Jest on bowiem jednym z podstawowych w języku angielskim. Stosuje się go wtedy, gdy chce się powiedzieć o czymś, co nastąpiło w przeszłości, ale nie dalekiej i nieokreślonej. Oznacza to, że czas Present Perfect można określić jako teraźniejszy dokonany, czyli łączący przeszłość z teraźniejszością.

Trudności w zrozumieniu tego czasu wynikają z tego, że w języku polskim taki nie występuje. Aby mówić o wydarzeniach opisywanych przez Present Perfect, używamy bowiem czasu przeszłego. Problemy w tworzeniu zdań w Present Perfect rodzi również złożone orzeczenie, które musi być zastosowane. Składa się ono z podmiotu + operatora have/has + III formy czasownika. Czasowniki w III formie mają inne formy niż te podstawowe i niestety trzeba ich nauczyć się na pamięć. Aby skutecznie je zapamiętać, polecana jest nauka na zdaniach, które samodzielnie się stworzy. Praktyczne przykłady z własnego życia pozwolą zrozumieć specyfikę tego czasu i poćwiczyć III formę czasowników angielskich bez wkuwania ich na pamięć.

angielski dla firm

Jak mówić o przyszłości – czyli parę słów o Future Simple

Polacy uczący się angielskiego mają też problem ze zrozumieniem czasu Future Simple. Jest to czas przyszły prosty. Czas Future Simple używany jest, jeśli mówi się o:

  • czynnościach i wydarzeniach, które odbędą się w przyszłości – ale nigdy nie stosujemy Future Simple do skonkretyzowanych i pewnych planów;
  • wydarzeniach, które odbędą się w przyszłości, bo właśnie o nich zdecydowaliśmy.
  • prosząc o coś, oferując pomoc lub obiecując coś.

Z pozoru nie wydaje się on skomplikowany. Zadania tworzy się w nim poprzez połączenie podmiotu operatora will (lub jego skróconej formy ’ll) i czasownika w bezokoliczniku.  Mimo prostej konstrukcji Future Simple może przysporzyć dużo problemów, szczególnie jeśli nie ma się praktyki w budowaniu w nim zdań prosto go pomylić z czasem Present Continuous. Różnice pomiędzy tymi dwoma czasami są bowiem bardzo subtelne.

Nauka każdego języka obcego przynosi pewne trudności. Zazwyczaj wynikają one z zasad gramatyki, które obce są językowi polskiemu. Sprawia to, że trudno je zrozumieć i zastosować w praktyce. Jest jednak sposób, aby przestały one mieć dla nas tajemnice. Sposobem tym jest praktyka. Budowanie zdań, wypowiadanie ich na głos i regularne ćwiczenia pozwalają przyswoić zasady gramatyczne bez mozolnych ćwiczeń z podręcznikiem i nauki na pamięć.