Jak sfinansować zakup sprzętu budowlanego?

[Artykuł sponsorowany]

Koszt specjalistycznego sprzętu budowlanego liczony jest w setkach tysięcy lub nawet milionach złotych. Firmy często nie dysponują takim kapitałem, więc decydują się na finansowanie zewnętrzne. Wygodną i coraz popularniejszą alternatywą dla kredytu na zakup maszyn budowlanych jest leasing. Sprawdź, na czym polega to rozwiązanie i jakie ma zalety.

Jak działa leasing na maszyny budowlane?

Leasing maszyn budowlanych to szczególna forma finansowania połączona z możliwością późniejszego wykupu sprzętu po preferencyjnej cenie. Jak to wygląda krok po kroku?

  1. Podpisujesz umowę z firmą leasingową na finansowanie wybranej maszyny od konkretnego dostawcy.
  2. Leasingodawca kupuje sprzęt od dostawcy i oddaje w użytkowanie Twojej firmie. Niekiedy wymagane będzie wniesienie wstępnej opłaty leasingowej (odpowiednik wkładu własnego przy kredycie) w wysokości uzgodnionej z firmą leasingową (np. 5% lub 10% wartości maszyny).
  3. Spłacasz comiesięczne raty leasingowe w wysokości i przez czas ustalony w umowie.
  4. Po zakończeniu umowy leasingowej na maszynę budowlaną możesz ją wykupić od firmy leasingowej. Cena jest określona w umowie i zawsze będzie niższa od jej wartości rynkowej.

Dlaczego warto wziąć maszyny budowlane w leasing?

Koszty kredytu i leasingu na maszyny budowlane w wielu przypadkach są porównywalne, ale oba te rozwiązania różnią się pod wieloma względami, począwszy od prawa własności, a skończywszy na rozliczeniach podatkowych.  Zarówno z leasingu, jak i kredytu możesz też skorzystać nie tylko w przypadku nowego, lecz także używanego sprzętu. Najważniejsze zalety leasingu to:

  • szybszy czas uzyskania finasowania i mniej formalności niż przy kredycie oraz dodatkowe korzyści podatkowe,
  • możliwość odzyskania środków wcześniej zainwestowanych w dany sprzęt – w przypadku tzw. leasingu zwrotnego.

Dobry leasing maszyn budowlanych może też zapewnić finansowanie nawet do 100% wartości przedmiotu w różnych walutach i współfinansowanie ze środków unijnych oraz obejmować sprzęt od zagranicznych dostawców, a także harmonogram płatności dostosowany do indywidualnych potrzeb. Przykładem może być oferta PKO Leasing (sprawdź: https://www.pkoleasing.pl/leasing/leasing-sprzetu-budowlanego/).

Czym różni się operacyjny leasing maszyn budowlanych od leasingu finansowego?

W zależności od sytuacji Twojej firmy możesz wybrać leasing operacyjny lub  finansowy na maszyny budowlane. Pod względem podatkowym pierwszy jest traktowany jak świadczenie usług, a drugi jak dostawa towaru.

 

Kryterium różnicujące Leasing operacyjny Leasing finansowy
Czas trwania umowy Krótszy niż czas pełnej amortyzacji maszyny, minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji uzgodniony z firmą leasingową
Amortyzacja maszyny Po stronie firmy leasingowej Odpisów dokonuje przedsiębiorca
Podatek VAT Doliczany do każdej raty leasingowej, stawka 23% Płacony w całości z góry, stawka ustawowa dla danego sprzętu
Odliczanie kosztów Cała rata leasingowa* Część odsetkowa raty i amortyzacja*
Cena wykupu W zależności od stawki amortyzacji, nie mniejsza od wartości wskazanej w ustawach o podatku dochodowym Niewielka, często doliczana do ostatniej raty

*Plus koszty związane z użytkowaniem maszyny, ubezpieczeniem oraz opłatami: wstępną i manipulacyjną.

Jeżeli natomiast potrzebujesz zwiększyć płynność finansową firmy albo zyskać dodatkowe środki na realizację inwestycji, możesz skorzystać z oferty leasingu zwrotnego maszyn budowlanych. W takim przypadku sprzedajesz sprzęt firmie leasingowej – jako dostawca, a potem bierzesz ją w leasing operacyjny lub finansowy na podstawie zawartej umowy leasingu.