Gospodarowanie odpadami – jak zaplanować terminowy wywóz?


Cesspool Pumping

Mieszkanie w domu jednorodzinnym ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwie plusem są własne cztery ściany oraz najczęściej duży ogród i więcej swobody, niż mają mieszkańcy bloków wielorodzinnych. Minusem jest natomiast konieczność zadbania samodzielnie o wywóz nieczystości z posesji. Dotyczy to zarówno śmieci, jak i opróżniania szamba.

Już na samym początku, zanim zamieszkamy w domu jednorodzinnym, warto rozważyć wiele kwestii związanych z gromadzeniem oraz wywożeniem nieczystości. To szczególnie ważne w przypadku tych domów, których nie można podłączyć do sieci kanalizacyjnej i musza gromadzić i wywozić nieczystości na własną rękę. Mieszkańcy domów jednorodzinnych mają do wyboru tradycyjne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.

Zalety i wady szamb i przydomowych oczyszczalni

Szamba betonowe ceny mają zdecydowanie niższe niż koszty zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. I właśnie te kwestie ekonomiczne powodują, że nadal na naszych posesjach dominują szamba. Tymczasem przydomowe oczyszczalnie ścieków, choć pozornie droższe, w rzeczywistości są o wiele tańsze w eksploatacji. Co więcej, na tę inwestycję można znaleźć różnego rodzaju dofinansowania, dzięki czemu instalacja oczyszczalni może być sporo tańsza, gdyż inwestor nie musi pokrywać stu procent wartości inwestycji. Trzeba też pamiętać, że użytkowanie oczyszczalni jest sporo tańsze niż w przypadku szamba. Nie trzeba bowiem wywozić nieczystości ani regularnie opróżniać zbiornika. Właściciele szamb betonowych muszą natomiast dobrze zaplanować terminowy wywóz nieczystości. Każde szambo ma bowiem swoją określoną pojemność, której nie można przekroczyć, gdyż nieczystości po prostu się wyleją. Najważniejsze, aby dokładnie wiedzieć, jaki poziom nieczystości jest aktualnie w szambie i na tej podstawie planować wywóz. Już po kilku miesiącach użytkowania posesji można dobrze zapoznać się z tempem napełniania szamba i na tej podstawie stworzyć wstępny grafik wywożenia nieczystości.

Warto podpisać umowy ze specjalistycznymi firmami

Wywożenie nieczystości z posesji to zadanie, które należy zlecić specjalistycznej firmie. Nie należy robić tego na własną rękę, niedopuszczalne jest natomiast wylewanie nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Niektórzy właściciele posesji wpadają na takie pomysły, aby zaoszczędzić na wywożeniu nieczystości. Trzeba jednak liczyć się z tym, że takie działania są całkowicie bezprawne i zakończą się co najmniej mandatem. Planując wywóz nieczystości trzeba również pamiętać o regularnym wywożeniu śmieci. Dobrym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z jedną firmą, która będzie regularnie odbierała odpady. Najlepiej, aby były one odpowiednio posegregowane, gdyż wtedy koszty wywozu są niższe. Częstotliwość wywożenia śmieci również powinna być podyktowana przede wszystkim potrzebami użytkowników oraz tempem gromadzenia odpadów.