Jakie kompetencje ułatwiają pracę w zespole?

Obecnie osoby prowadzące rekrutację pracowników spory nacisk kładą na kompetencje miękkie ułatwiające pracę zespołową. Większość stanowisk wymaga działania drużynowego i sprawnej współpracy między pracownikami. Posiadanie poszukiwanych cech znacznie ułatwi Ci znalezienie wymarzonej pracy. Jeżeli dobrze odnajdujesz się w pracy z zespołem współpracowników, sprawdź czy posiadasz wszystkie niezbędne cechy.

Komunikatywność

Podstawą sprawnej pracy zespołowej jest komunikatywność. Łatwość jasnego formułowania myśli i oczekiwań jest wyjątkowo cenną umiejętnością. Pozwala uniknąć niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień. Warto posiadać zdolność wyczuwania, jak współpracownicy zareagują na Twoje słowa i czy prawidłowo odczytają Twoje intencje. Bardzo przydatna do tego jest zdolność odczuwania empatii.

Umiejętność znajdowania kompromisów

W zespole trzeba wypracować wspólne rozwiązania. Czasami poszczególni członkowie grupy mają odmienne poglądy na daną sprawę. Niezbędną cechą do pracy zespołowej jest umiejętność wypracowywania kompromisów. Nie chodzi o to, by zawsze zgadzać się z większością, lecz by znajdować takie drogi rozwiązań, które będą uwzględniały opinie wszystkim. Z tą kompetencją wiąże się także asertywność.

Odpowiedzialność

Praca zespołowa wymaga od pracowników umiejętności brania odpowiedzialności za powierzone zadania. W tym przypadku musisz zdawać sobie sprawę, że jeśli Ty zawalisz, to konsekwencje zaniedbania spadną nie tylko na Ciebie, lecz również na kolegów z zespołu. Czasami świadomość takiej odpowiedzialności jest sporym obciążeniem dla psychiki i źródłem stresu.

Otwartość i uczciwość

Członkowie zespołu powinni cechować się wzajemnym zaufaniem. By taką atmosferę zbudować, niezbędna jest otwartość oraz uczciwość w relacjach ze współpracownikami. W grupie nie można zachowywać części informacji dla siebie ani celowo wprowadzać w błąd współpracowników. Podczas pracy zespołowej najważniejsze jest osiągnięcie wspólnego celu. W tym przypadku indywidualna chęć robienia kariery musi ustąpić.